Skating Club Turku – Suurella Sydämellä!

SCT:n tarkoituksena on antaa tasapuolisesti sekä luistelijalähtöisesti kaikille mahdollisuus harrastaa luistelua omalla tasollaan ja saada laadukasta ja asiantuntevaa valmennusta turvallisessa ympäristössä, joka mahdollistaa myös lapsen ja nuoren kasvun ihmisenä. Lahjakkaille sekä harjoitteluun myönteisesti ja innostuneesti suhtautuville luistelijoille pyritään luomaan mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen sekä menestymiseen kilpaluistelijoina.

SCT tarjoaa kaikille avoimen, iloisen, myönteisen ja palkitsevan ilmapiirin, jossa kaikki seuran luistelijat, valmentajat sekä tausta- ja tukijoukot saavat ansaitsemaansa kunnioitusta ja arvostusta. SCT=yhteisö=me. Toiminnan keskiössä on taitoluistelun lisäksi myönteiset elämänarvot ja -tavat.

Seuran toiminta on monipuolista ja panostamme myös lajien väliseen yhteistyöhön. Toiminnassa otetaan huomioon lasten kasvun ja kehityksen eri vaiheet ja tuetaan lapsia ja nuoria luistelijan henkilökohtaisella urapolulla parhaalla mahdollisella tavalla.

Skating Club Turku tarjoaa ammattitaitoista ja laadukasta valmennusta sekä kilpailu-uraan tähtääville että harrastus mielessä luisteleville aina luistelukoulusta aikuisiin asti. Aloittelevalle luistelijalle löytyy omaa ikää ja taitotasoa vastaava ryhmä iloisesta luistelukoulustamme. Jo aktiivisen kilpailu-uransa lopettaneet taitoluistelijat voivat jatkaa harrastustaan omassa Alumni-ryhmässä, jossa pidetään lajitaitoja yllä rennossa ilmapiirissä. Kaudella 2023-2024 jatkavat myös koululaisikäisille suunnatut matalan harrastuskynnyksen luisteluryhmät, johon voi tulla taitoluistelemaan vaikka ei olisi aiemmin luistellutkaan.

Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme, ota yhteyttä:

skatingclubturku@gmail.com