SCT PELISÄÄNNÖT

SCT:n luistelijoiden, luistelukoululaisten ja vanhempien pelisäännöt

Myönteinen, toisia kunnioittava, hyvä harrastusilmapiiri on meille SCT:läisille ensisijaisen tärkeää. 

Luistelijoiden pelisäännöt

 • Sanon hei kaikille, kun nähdään
 • Edistän ja ylläpidän seuran positiivista, iloista ja kannustavaa ilmapiiriä
 • Pyrin olemaan iloinen 
 • En kiusaa enkä loukkaa ketään enkä puhu toisista pahaa
 • Saavun harjoituksiin ajoissa, valmentajan osoittamana kellonaikana
 • Huolehdin alkulämmittelystä ennen jäätä
 • Pukeudun harjoituksiin asianmukaisella tavalla
 • Harjoituksissa kuuntelen valmentajani ohjeita ja kysyn lisäohjeita, jos en ymmärtänyt
 • Keskityn harjoituksissa
 • Osaan olla iloinen omista ja toisten onnistumisista
 • Kannustan kavereita
 • Ymmärrän, että olemme kaikki erilaisia ja tulen kaikkien kanssa toimeen
 • Jos itselläni on huono päivä en tartuta sitä muihin. Poistun harjoituksista, jos käytökseni ja harjoitteluni häiritsee muita, en kiukuttele harjoituksissa
 • Huolehdin omista harjoitusvarusteistani ja kunnioita muiden omaisuutta
 • En roskaa koppia / hallin tiloja
 • Kunnioitan muiden tekemistä harjoituksissa, väistän muita jäällä
 • En kiroile ja käyttäydyn muutenkin kauniisti ja muita huomioiden
 • Kisoissa edustan seuraani ja käyttäydyn sen mukaisesti
 • En kiukuttele kisoissa enkä omalla käytökselläni häiritse muiden kisoihin valmistautumista
 • Edustan seuraa kisoissa aina ehjissä, puhtaissa ja siisteissä seura-asuissa, kisojen alusta loppuun

Harrastusryhmien ja luistelukoululaisen pelisäännöt

 • Saavun harjoituksiin ajoissa ja iloisin mielin
 • Muistan, että jäälle saa mennä vasta, kun valmentaja on antanut luvan
 • Keskityn harjoituksissa, kuuntelen ohjeen ja noudatan niitä
 • Muistan olla varovainen ja huolellinen, kun harjoittelen ja otan myös muut huomioon ja väistän heitä tarvittaessa
 • Pukeudun harjoituksiin asiallisesti
 • Muistan, että yrittäminen tuo tulosta, olen ahkera
 • Muistan kunnioittaa ja kannustaa myös luistelukavereita jäällä ja jään ulkopuolella
 • En roskaa koppia / hallin tiloja

Vanhempien pelisäännöt

 • Tervehdin kaikkia ja muistan kauniit, toiset huomioivat käytöstavat
 • Edistän ja ylläpidän seuran positiivista, iloista ja kannustavaa ilmapiiriä
 • Huolehdin, että lapseni tulee ajoissa harjoituksiin ja kisoihin
 • Huolehdin, että lapsellani on puhtaat ja asianmukaiset varusteet harjoituksissa
 • Huolehdin, että lapsellani on tarvittaessa terveelliset ja monipuoliset eväät mukana, jos harjoituksiin tullaan suoraan koulusta
 • Huolehdin luistelijan terveistä elämäntavoista (riittävä uni, arkiliikunta ja ravinto)
 • Annan valmentajille työrauhan
 • Ilmoitan lapseni poissaolot valmentajille
 • Lapsen kasvaessa opetan lastani omatoimiseksi ja annan lapsen harrastaa ja opetella kantamaan vastuuta omasta harrastamisestaan
 • Kunnioitan luistelijoiden harjoittelu- , keskittymis- ja pukeutumisrauhaa ja -tiloja, niin harjoituksissa kuin kisoissa
 • Jos jokin harmittaa puhun asiasta suoraan asianomaisen kanssa
 • Noudatan jäähalleilla ja oheisharjoituksissa yleisiä sääntöjä ja ohjeita
 • Muistan huuolehtia ajoissa ja säännöllisesti maksuista
 • Osallistun ilolla seuran talkoisiin ja varainhankintaan sekä muuhun toimintaan
 • Iloitsen oman lapsen ja muiden onnistumisista ja kannustan kaikkia tasapuolisesti
 • Muistan, että luistelu on lapseni harrastus ja hän kehittyy harrastuksessaan omaa tahtia
 • ”Kustanna, kuskaa ja kannusta”
 • Muistan myös sosiaalisissa medioissa käyttäytyä muut huomioiden enkä saata päivityksilläni seuraa, seuran luistelijoita, valmentajia enkä seuratoimijoita kyseenalaiseen valoon

Ongelmatilanteissa

 • Sekä luistelijat että vanhemmat kääntyvät valmennukseen liittyvissä asioissa suoraan valmentajien puoleen. 
 • Seuratoimintaan liittyvissä asioissa asioidaan suoraan seuran puheenjohtajan tai -varapuheenjohtajan kanssa. Tarvittaessa ja halutessa asiat viedään hallituksen käsiteltäväksi.
 • Seuran hallitukselle voi lähettää sähköpostitse palautetta seuran toiminnasta, hallitus.sct@gmail.com
 • Jos seuran jäsen jättää täyttämättä sellaiset velvoitteet, joihin hän on seuraan liittyessä sitoutunut, on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahngoittanut seuraa tai ei enää täytä seuran säännöissä tai laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja voi hallitus erottaa jäsenen seurasta.